פרינט

פרסום בעיתונות מקומית, ארצית ובינלאומית, מגזינים, ירחונים ובטאונים שונים, בהתאם לתכנון מוקדם, מטרות הפרסום וקהלי המטרה.